In de wintermaanden (van oktober t/m maart) houden we een schietcompetitie (met de luchtbuks) binnen en hebben we een competitie darts. Daarnaast kan er een kaartje gelegd worden of is het gewoon een gezellige avond. Deze avonden vinden altijd plaats op de tweede en de vierde zaterdagavond van de maand en beginnen altijd om 19.00 uur. Ook niet-leden zijn hierbij van harte welkom.

In de zomermaanden (van april t/m september) wordt er een buitencompetitie (wipschieten met het geweer) gehouden. Ook deze avonden vinden altijd plaats op de tweede en de vierde zaterdagavond van de maand en beginnen altijd om 19.00 uur. Na afloop van de wedstrijden is het gewoon weer gezellig samen zijn of soms een kaartje leggen. Ook is er een mogelijkheid om gebruik te maken van de Jeu de Boules baan. Ook niet-leden zijn hierbij van harte welkom.

Bij bovenstaande gelegenheden wordt er geen uniform gedragen. Bij alle gelegenheden die hierna genoemd worden wordt het uniform wel gedragen.

De eerste zondag in juli is onze traditionele Koningsschieten, in de even jaren schieten we voor een nieuwe koning en in de oneven jaren schieten we dan om het Familie Kluijtmans wisselschild en het R. van Pareren wisselschild. Elk jaar wordt op deze dag door niet-leden ook geschoten voor de Dorpskoning en het beste viertal.

Verder nemen wij als Gilde deel aan de Kringgildedagen en de Districtsgildedagen die er georganiseerd worden en ook maken we soms onze opwachting bij het Europese Schutters Treffen (afhankelijk van de locatie).

Ook maken wij onze opwachting bij de Hooidonkviering op de eerste zondag van september. Dan trekken we in optocht vanaf de kerk naar het kapelpark achter de Hooidonkse watermolen.

Bij sommige gelegenheden wordt het Gilde soms uitgenodigd om zijn opwachting te maken (Koningsdag, opening van een nieuwe wijk (de Esrand), inhuldiging van het benkske e.d.). Ook daar verschijnt het Gilde dan in uniform.