Ons Gilde kent ook een aantal ereleden. Dat zijn leden die langer dan 50 jaar lid zij (of zijn geweest) of die iets bijzonders voor het Gilde hebben betekend De Ereleden zijn:

Jan Migchels, Harry Migchels, Sjef Teunisse, Bert de Vries, Jan van Rooij, Theo Coolen, Jan de Louw, Sjefke Coolen, Frans Sanders, Tiny Sanders.