Als oudste gegeven bezit ons Gilde twee koningsschilden uit de 17e eeuw. Het oudste schild stamt uit 1615 en is geschonken door Goydart Hermans van Oedenroy, rentmeester tot Hoydonck. Uit 1681 dateert het schild van Dries Toemes Frans Movers, hiervan zijn geen verdere gegevens bekend.

De koningsketen en vogel zijn gemaakt door zilversmid Keizers uit Eindhoven en is gedateerd met 1716.

Omstreeks 1886 is het gilde ingeslapen, waarna het pas in 1932 weer heropgericht werd.